Posts Tagged ‘ intern telefoni

Hvordan du kan optimere virksomhedens interne telefoni

I større virksomheder, der for eksempel har flere afdelinger enten i samme bygning eller rundt omkring i landet, er intern telefoni essentielt for virksomhedens drift. Den interne telefoni sørger nemlig for, at medarbejdere i forskellige afdelinger og måske endda i forskellige byer kan sparre med hinanden og optimere arbejdsresultaterne.

Læs mere