Archive for the ‘ Ældrevenligt udstyr ’ Category

Gangstativer og el cykler kan bruges til mange ting

Enhver samfundsforsker kan bekræfte, at der kommer flere og flere ældre i det danske samfund. Det skyldes først og fremmest, at der bliver født færre børn, men har også noget at gøre med, at levealderen er blevet forhøjet de senere år, og at vi tager os godt af vores ældre. Handicapudstyr, ældrepleje og lignende er kommet meget i fokus, hvilket har dannet grobund for forbedringer indenfor klassiske opfindelser som gangstativer og el cykler. Det er en positiv udvikling, som man håber på vil fortsætte i fremtiden. Ældre er jo ikke bare gamle mennesker, de er pårørendes forældre, bedsteforældre, oldeforældre og så videre. Læs mere