Archive for the ‘ Personlig udvikling ’ Category

Alle børn har ret til at føle sig tryg

Mange mennesker er af den opfattelse, at Danmark er et godt og trygt sted at vokse op. Vi har en velfærdsmodel, som sikrer, at alle kan leve et værdigt liv, og vi har et sikkerhedsnet med blandt andet gratis skolegang. Danmark er et godt sted at opfostre sine børn, men der er stadig familier, hvor de trygge rammer ikke er så optimale, som de burde.

Mange familier kæmper med problemer i hjemmet, som kan medføre, at forældrene ikke er i stand til at give børnene den tryghed og omsorg, de har brug for. Det kan være en stor omvæltning at få et barn for første gang, hvorfor det særligt er nybagte mødre og fædre, som har brug for hjælp. Lige pludselig har man ansvaret for en andens liv: det er en opgave, som for nogle bliver svær at håndtere. Man ser ofte, at mange af forældrene selv har haft en dårlig barndom, hvor de er blevet svigtet, og det kan smitte af på, hvordan de takler rollen som forælder. Det er ikke nødvendigvis fordi, at forældrene ikke har lyst til at tage sig af børnene; det er manglen på redskaber. Hvis man ikke selv har oplevet omsorgs- og tryghedsgivende rammer som barn, kan det være udfordrende at skulle skabe dette for sine egne børn.

Holmegaardshuset hjælper familier med udfordringer

Holmegaardshuset i Fensmark er ét af de steder, som hjælper de udsatte familier. Her tages der imod familier – både akutte og planlagte – og der fokuseres på at observere og støtte. Det vil sige, at der både observeres, hvordan forældrene varetager de daglige opgaver, men der gives også støtte og hjælp, når der er brug for det. Undervejs i forløbet forsøger medarbejderne i fællesskab med forældrene at udvikle de relevante kompetencer, som det kræver at opfostre et barn. Det er for eksempel evnerne til at skabe omsorgs- og tryghedsgivende rammer for barnet, som er i fokus. Målet er, at forældrene efter opholdet har opnået redskaberne til at videreføre det gode forældreskab i eget hjem, således at børnene sikres trivsel, sundhed og udvikling tilsvarende med deres jævnaldrende.

Stor vægt på faglighed i Holmegaardshuset

I sidste ende er det medarbejderne på Holmegaardshuset, som skal sikre, at børnene, de unge og familierne får den hjælp, de har brug for, og de rette redskaber, som kan føres videre i hjemmet. Det er derfor også vigtigt, at medarbejderne har en høj faglighed, så de kan takle de udfordringer, der kan være forbundet med arbejdet. Opkvalificering er en fast del af arbejdsgangen, hvor der årligt indgår mindst 40 timers undervisning. Det skal sikre, at medarbejderne får så mange nuancerede perspektiver som muligt, så de har bedst mulige forudsætninger for at hjælpe familierne.

Du kan følge med på blandt andet Holmegaardshusets Youtubekanal.

Holmegaardhuset: Socialpædagogisk opholdssted i Fensmark

Holmegaardshuset er et botilbud beliggende i Fensmark, Holmegaard, på Sydsjælland. Vi tilbyder akutte og planlagte ophold til børn, unge, gravide og familier, der har behov for støtte og hjælp i hverdagen. Vores personale er højtuddannede socialpædagoger med den faglige ekspertise til at skabe trygge rammer for vores beboere samt bidrage til deres personlige udvikling. Læs mere

Jens Mygind Bertelsen: Fra daglig leder til direktør i Varda

Jens Mygind Bertelsen, som i dag er administrerende direktør i det private jobcenter Varda, har et langt CV og en lang og alsidig karriere bag sig. Inden Jens Mygind Bertelsen blev direktør i Varda har han blandt andet arbejdet som murer i Fredericia, som omsorgshjælper i Vejle og som socialrådgiver i Social – og sundhedsforvaltningen i flere kommuner herunder blandt andre Fredericia, Kolding, Næstved og Svendborg kommune. Læs mere

Tag et kursus i kommunikation og et kursus i konflikthåndtering

Kender du det at du er oppe at diskutere med dine venner, kæreste eller familie? Og ofte ender det med, at de får ret, fordi du ikke hvordan, du skal håndtere situationen. I familie situationen går det ofte ud over den yngste, fordi hun eller han ikke har de rigtige materialer til at benytte. Selvom den yngste i familien måske ikke er helt ung længere, vil familiemedlemmet altid skulle høre på, at han eller hun er den yngste.

Det kan også være, at kæresten aldrig forstår din hensigt og der dermed skabes konflikter og en trygget atmosfære. Eller at dine venner misforstår dig og der ofte opstår konflikter, som er svære at håndtere.

Disse dilemmaer kan også opstå i, såkaldte, professionelle situationer. Her kan det være at kollegaen kan irriterer eller at man har svært ved at kunne enes generelt.
Det kan også ske, at man lige har købt et nyt hus, men ikke kan lide naboen, som følger med huset. Dette kan hurtigt skabe uenigheder, som kan føre til dissiderede skænderier. Dette er ikke til at leve med, da man skal bo ved siden af hinanden i mange år.

Derfor findes der en løsning. Man kan nu tage sin kollega, søster, ven eller andre i hånden og deltage i et kursus i kommunikation og et kursus i konflikthåndtering. Dette vil hjælpe dig og den du medbringer, til at være bedre til at håndtere svære situationer, som ofte ender i skænderier eller værre. Det kan også hjælpe dig med at være bedre til at kommunikere det rigtige ud til lytteren, så der ikke opstår misforståelser, som ender ud i skænderier.

Få hjælp hos Supplement ved et kursus i kommunikation og et kursus i konflikthåndtering

Hos Supplement tilbyder de kursus i kommunikation og kursus i konflikthåndtering, som alle kan komme og deltage i. Dette vil give dig gode og vigtige redskaber, som ikke kan bruges det enkelte sted, hvor man har problemer, men det kan også benyttes i andre situationer.

Der kan opstå mange forskellige situationer, som kan afhjælpes ved et kursus i kommunikation og et kursus i konflikthåndtering. Da der gerne er to parter til at lave et skænderi, vil det være mest optimalt at begge parter deltager, men hvis man har behov og lyst til at udvikle sig selv, kan man også deltage alene og få redskaber, som kan hjælpe dig i hverdagens kommunikation og konflikter.

Behandlingsskolerne indgår samarbejde med New York University Child Study Center

Behandlingsskolerne i København har netop indgået et formaliseret samarbejde med det anerkendte New York University Child Study Center, der er en af de førende forskningsinstitutioner inden for behandling af børn og unge med neuropsykologiske problematikker – særligt AD/HD.

New York University Child Study Center blev grundlagt i 1997, med målet at forbedre behandlingen af børn med psykiske lidelser gennem videnskabelig praksis, forskning og uddannelse, samt for at modarbejde den stigende stigmatisering af at være eller at have et barn med psykiske lidelser. Læs mere

Bliv en bedre underviser

Tag et kursus i undervisningsteknik

Behovet for gode undervisere er endnu større i dag, end det nogensinde har været før her i vores lille land. Læs mere

Personlig udvikling: Kursus i forandring og tidsstyring

Forandring kræver meget psykisk energi, men det er en nødvendighed at være forandringsvillig, hvis man gerne vil udvikle sig, og det gælder både i arbejdslivet og i privatlivet. I denne artikel kan du derfor læse om et forandring kursus, hvor kursusdeltagerne lærer at håndtere forandringer – både praktisk og følelsesmæssigt, og vi vil desuden også gå i dybden med et andet kursus, nemlig et kursus i tidsstyring. Læs mere