Behandlingsskolerne indgår samarbejde med New York University Child Study Center

Behandlingsskolerne i København har netop indgået et formaliseret samarbejde med det anerkendte New York University Child Study Center, der er en af de førende forskningsinstitutioner inden for behandling af børn og unge med neuropsykologiske problematikker – særligt AD/HD.

New York University Child Study Center blev grundlagt i 1997, med målet at forbedre behandlingen af børn med psykiske lidelser gennem videnskabelig praksis, forskning og uddannelse, samt for at modarbejde den stigende stigmatisering af at være eller at have et barn med psykiske lidelser.

I følge undersøgelser foretaget af New York University Child Study Center viser det sig, at over 75 procent af alle psykiske lidelser har rødder i en persons barndom og unge år. Dog er det færre end en fjerdedel af alle børn eller unge med psykiske lidelser, der rent faktisk modtager behandling. Millioner af børn bliver aldrig korrekt diagnosticeret eller behandlet, og i det kommende år vil Behandlingsskolerne være med på sidelinjen, når New York University Child Study Center optrapper arbejdet for at øge bevidstheden omkring børns psykiske problemer gennem ny viden og behandlinger.

Om Behandlingsskolernes samarbejde

Mere præcist vil samarbejdet med New York University Child Study Center have til formål at give Behandlingsskolerne mulighed for at overtage et effektmålingssystem, som New York University Child Study Center har været en lang årrække om at udvikle. Behandlingsskolerne vil kunne drage nytte af et sådan system, da det kan bidrage til en opkvalificering af Behandlingsskolernes eksisterende behandling. Systemet vil endvidere kunne give Behandlingsskolerne et løbende overblik over den progression, der finder sted blandt de indskrevne børn – eller påvise manglen på samme.

Vurderingen af behandlingens resultat vil på den måde ikke kun tilskrives kvalitative vurderinger, men vil også bakkes op af kvantitative målinger, der gemmes i en database. Systemet vil ikke kun være en stor hjælp for Behandlingsskolerne og de ansatte, men også for de indskrevne elever samt deres forældre og forvaltninger, da systemet sammen med psykologens udtalelser kan udarbejde grafer og statistikker, der kan hjælpe til at fået overblik over den enkelte elevs progression og udvikling.

Behandlingsskolernes samarbejde søsættes efteråret 2014

Selve samarbejdet mellem Behandlingsskolerne og New York University Child Study Center igangsættes i løbet af sidste halvår af 2014. Da det for New York University Child Study Center har taget en lang årrække at udvikle, vil det ligeledes være svært for Behandlingsskolerne at vurdere, hvor hurtigt det kan implementeres.

Behandlingsskolernes samarbejde omkring det nye system er ikke bare nytænkning på et højt plan, men også et system, der vinder mere og mere frem i den vestlige verden. Systemet har været brugt på New York University Child Study Center i flere år, og NYU er pt. i gang med at afprøve systemet i en række specialskoler i USA.

Behandlingsskolerne er meget stolt over at have kvalificeret sig til et samarbejde med en så stor kapacitet på området og endda få muligheden for at være pilotprojekt på et område, hvor der så åbenlyst sker en udvikling.

Læs mere om New York University Child Study Center her og læs flere nyheder fra Behandlingsskolerne her.

Behandlingsskolerne – også på de sociale medier

Læs mere om Behandlingsskolerne på Wikipedia og hold dig opdateret om flere spændende nyheder på LinkedIn, Google+, Facebook og Twitter.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *