Jens Mygind Bertelsen: Fra daglig leder til direktør i Varda

Jens Mygind Bertelsen, som i dag er administrerende direktør i det private jobcenter Varda, har et langt CV og en lang og alsidig karriere bag sig. Inden Jens Mygind Bertelsen blev direktør i Varda har han blandt andet arbejdet som murer i Fredericia, som omsorgshjælper i Vejle og som socialrådgiver i Social – og sundhedsforvaltningen i flere kommuner herunder blandt andre Fredericia, Kolding, Næstved og Svendborg kommune.

Jens Mygind Bertelsens tid som afdelingsleder i et revalideringsprojekt

I 1994 skete der en ændring i Jens Mygind Bertelsens karriere. Fra at have arbejdet mange år som socialrådgiver blev Jens Mygind Bertelsen i 1994 ansat som leder i et revalideringsprojekt for udlændinge i AOF Svendborg. Her blev det Jens Mygind Bertelsens opgave at agere den daglige og øverste leder for hele revalideringsprojektet og for personalet. Her havde Jens Mygind Bertelsen forskellige ansvarsområder som blandt andet håndteringen og styringen af budgettet og omkostningerne forbundet med projektet, udviklingen, planlægningen og opfølgningen af de forskellige forløb, som de enkelte udlændinge var tilknyttet og fulgte. Men derudover var det også en af Jens Mygind Bertelsens fornemmeste opgaver at undervise, rådgive og vejlede de forskellige deltagere under hele revalideringsprojektet med målet om at få de forskellige deltagere, der på grund af både fysiske, psykiske eller sociale årsager, havde problemer med at varetage et almindeligt job, tilbage på arbejdsmarkedet.

Jens Mygind Bertelsen arbejdede som daglige leder af revalideringsprojektet i AOF Svendborg fra 1994 til 1997 med udlændinge som den primære målgruppe. Herefter blev Jens Mygind Bertelsen afdelingsleder på AOF Svendborg Daghøjskole.

Erfaringer der tæller

Der er flere af Jens Mygind Bertelsens erfaringer og oplevelser fra hans tid som projektleder for revalideringsprojektet hos AOF i Svendborg, som Svend Mygind Bertelsen kan drage nytte af i hans nuværende stilling som direktør og overordnet leder af det private jobcenter Varda. Blandt andet hans erfaringer som den ansvarlige leder for personalet og styringer af projekter fra a-z med målgrupper, der af den ene eller anden årsag har vanskeligheder med at komme ind på det almene arbejdsmarked og varetage et job. At kunne lede og styre en personalegruppe og samtidig sætte sig i mennesker med færre ressourcers sted, er en af de fornemmeste discipliner, som Jens Mygind Bertelsen har kunne drage fordel af i jobbet som direktør og overordnet leder hos Varda.

You may also like...