Archive for the ‘ Støjdæmpning udendørs ’ Category

Manglende støjdæmpning kan skade medarbejdere

God støjdæmpning er lovkrav

I gamle dage var der ingen krav til støjdæmpning af arbejdspladser, hvilket vi tydeligt kan se resultaterne af i dag. Dårlig hørelse følger naturligvis med i hele processen med at blive ældre. Men i dag ser vi et stort antal af ældre menneske, der på anbefaling af deres læge anskaffer sig et høreapparat. Og det er på trods af, at de har haft behov for et i op til flere årtier.

Denne udvikling kan vi forhåbentligt komme til livs i og med, at der er i dag er et sæt lovregler, som virksomhederne i dag skal overholde. Du kan læse mere om disse regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Støj kan forårsage en lang række af sundhedsskadelige gener udover dårlig hørelse og eller tinnitus. Det er videnskabeligt dokumenteret, at selv et lavt støjniveau kan forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentration, i sådan en grad at det forringer effektiviteten væsentligt. Dette vil lynhurtigt kunne ses på bundlinjen.

Læs mere