Archive for the ‘ Uncategorized ’ Category

Advokatfirma i Århus hjælper dig med alt inden for familieret

Der er mange begivenheder i et menneskes liv, der kan give anledning til, at man får behov for en god advokat. Det er for eksempel:

  • når man bliver gift og vil indgå en ægtepagt
  • når man skal skilles og derfor indgå aftaler om forældremyndighed og ægtefællebidrag
  • når man bliver ældre eller syg og ønsker at oprette testamente
  • Når en person i familien/omgangskredsen dør, og der skal tages stilling til dødsboet

Er man bosat i Århus eller omegn, er det selvfølgelig naturligt, at man ønsker at hyre en advokat hos et advokatfirma i Århus. Det gør møder og koordinering meget nemmere, end hvis advokaten har kontor langt væk.

Advokatfirma i Århus med speciale i familie- og skilsmisseret

Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse er en mulighed, hvis man ønsker hjælp fra et advokatfirma i Århus. Firmaet har adresse på Østergade 27, 2 t.v, 8000 Århus C og er tilknyttet advokatkæden Ret&Råd.

Som advokatfirma i Århus specialiserer Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse i familieret. Det betyder, at de fire advokater i firmaet kan tilbyde juridisk assistance inden for følgende områder:

  • Skilsmisser
  • Børnesager
  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Dødsboer

Advokatfirma i Århus er mere end blot advokater

Tre af de fire advokater hos advokatfirma i Århus Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse er ikke kun advokater med speciale i familie- og skilsmisseret, men også uddannede mediatorer. Det betyder, at de har faglig indsigt og praktisk erfaring med at mægle mellem stridende parter og på den måde undgå at sager, der ikke behøver det, ender i retten.

Telefonisk og skriftlig kontakt til advokatfirma i Århus

Advokatfirma i Århus Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse kan kontaktes på telefon: 89 15 25 00 eller på mail: aarhusc@ret-raad.dk. Når du kontakter firmaet, så vil du oftest få fat i advokatsekretæren. Hun sætter sig ind i din sag og sørger for, at du får en aftale med én af de fire advokater i firmaet hurtigst muligt.

 

Alle børn har ret til at føle sig tryg

Mange mennesker er af den opfattelse, at Danmark er et godt og trygt sted at vokse op. Vi har en velfærdsmodel, som sikrer, at alle kan leve et værdigt liv, og vi har et sikkerhedsnet med blandt andet gratis skolegang. Danmark er et godt sted at opfostre sine børn, men der er stadig familier, hvor de trygge rammer ikke er så optimale, som de burde.

Mange familier kæmper med problemer i hjemmet, som kan medføre, at forældrene ikke er i stand til at give børnene den tryghed og omsorg, de har brug for. Det kan være en stor omvæltning at få et barn for første gang, hvorfor det særligt er nybagte mødre og fædre, som har brug for hjælp. Lige pludselig har man ansvaret for en andens liv: det er en opgave, som for nogle bliver svær at håndtere. Man ser ofte, at mange af forældrene selv har haft en dårlig barndom, hvor de er blevet svigtet, og det kan smitte af på, hvordan de takler rollen som forælder. Det er ikke nødvendigvis fordi, at forældrene ikke har lyst til at tage sig af børnene; det er manglen på redskaber. Hvis man ikke selv har oplevet omsorgs- og tryghedsgivende rammer som barn, kan det være udfordrende at skulle skabe dette for sine egne børn.

Holmegaardshuset hjælper familier med udfordringer

Holmegaardshuset i Fensmark er ét af de steder, som hjælper de udsatte familier. Her tages der imod familier – både akutte og planlagte – og der fokuseres på at observere og støtte. Det vil sige, at der både observeres, hvordan forældrene varetager de daglige opgaver, men der gives også støtte og hjælp, når der er brug for det. Undervejs i forløbet forsøger medarbejderne i fællesskab med forældrene at udvikle de relevante kompetencer, som det kræver at opfostre et barn. Det er for eksempel evnerne til at skabe omsorgs- og tryghedsgivende rammer for barnet, som er i fokus. Målet er, at forældrene efter opholdet har opnået redskaberne til at videreføre det gode forældreskab i eget hjem, således at børnene sikres trivsel, sundhed og udvikling tilsvarende med deres jævnaldrende.

Stor vægt på faglighed i Holmegaardshuset

I sidste ende er det medarbejderne på Holmegaardshuset, som skal sikre, at børnene, de unge og familierne får den hjælp, de har brug for, og de rette redskaber, som kan føres videre i hjemmet. Det er derfor også vigtigt, at medarbejderne har en høj faglighed, så de kan takle de udfordringer, der kan være forbundet med arbejdet. Opkvalificering er en fast del af arbejdsgangen, hvor der årligt indgår mindst 40 timers undervisning. Det skal sikre, at medarbejderne får så mange nuancerede perspektiver som muligt, så de har bedst mulige forudsætninger for at hjælpe familierne.

Du kan følge med på blandt andet Holmegaardshusets Youtubekanal.

Fenskær Efterskole blog

Fenskær Efterskole blog¨

Fenskær Efterskole er en praktisk og prøvefri efterskole, der er geografisk placeret i Nr Nissum i Lemvig, ud mod Limfjorden i Midt- og Vestjylland. Fenskær Efterskole er en efterskole for unge med særlige behov, og den tilbyder et spændende, trygt og socialt miljø, hvor der er fokus på den enkelte elevs behov. Fælles for eleverne på Fenskær Efterskole er, at de alle har modtaget specialundervisning i løbet af deres folkeskoletid.

Fenskær Efterskole har en blog, hvor du kan læse om alt hvad eleverne på Fenskær Efterskole fortager sig. På Fenskær Efterskole blog kan du for eksempel læse om, hvordan de forskellige elevhuse hygger sig med spil og lege sammen med deres kontaktlære, eller du kan få indblik i, hvordan en almindelig dag på Fenskær Efterskole ser ud. Læs mere

Akut tandlæge i København er god at have!

Har du prøvet det at have smerter i tænder, men din egen tandlæge har lukket? Og du har derfor brug for en akut tandlæge i København, men ved ikke hvor? Det kan være meget ubehageligt at skulle sove med en slem tandpine eller hvis man har knækket sin tand og skal til at spise aftensmad. Det kan ligeledes også medføre til en ekstrem hovedpine, som i det hele taget kan være ekstremt uoverskueligt, når man i forvejen lider smerte. Der er mange der tror, at der slet ikke er noget at stille op, hvis man har tandsmerter og det for eksempel er en søndag formiddag. Men der er mulighed for en tandlæge søndag formiddag. Der er nemlig ikke mange der kender til Tandlægecenter Højbro Plads, som er en akut tandlæge i København. Læs mere

Få styr på arbejdsret og ansættelseskontrakter

Før et nyt ansættelsesforhold starter, er det vigtigt at både arbejdstager og arbejdsgiver er bekendt med den gældende lov og arbejdsret. Man skal kende loven, ikke kun hvis en konflikt opstår, men også allerede når man indgår ansættelseskontrakten. Dette gælder også selvom man er ansat under funktionærloven. Hvis den til hver en tid gældende arbejdsret ikke overholdes, kan det få konsekvenser for begge parter i ansættelsesforholdet. Læs mere

Mikrolån stiger i popularitet

Mikrolån som forbrugslån

I løbet af de seneste par år, hvor den danske økonomi generelt har haltet, har mange danskere enten valgt eller været nødt til at ty til forbrugslån for at få økonomien og hverdagen til at hænge sammen.

Læs mere