Hvad laver en fysioterapeut?

En fysioterapeut varetager sygdomme eller lidelser, der er relateret til kroppens motorik og bevægelse. Fysioterapeuten arbejder også med forebyggelse af skader, og terapeuten kan vejlede om øvelser og skånsom muskeltræning. Som fysioterapeut beskæftiger man sig med at udrede, behandle, rehabilitere og genoptræne patienter inden for en lang række specialer, lige fra graviditetsgener til diskusprolaps.

Hvordan bliver man fysioterapeut?


Uddannelsen til fysioterapeut har en varighed fra 3 et halvt år og opefter og tages bl.a. på professionshøjskoler rundt om i landet.

Hvad koster fysioterapi med henvisning fra læge?

Har du en fysisk lidelse, skal du kontakte din læge, som kan vurdere, om du kan få en henvisning til en fysioterapeut. Med en lægehenvisning kan du opnå økonomisk tilskud fra det offentlige til behandlingen, som ligger på ca. 40% af behandlerens honorar. Der skal dog være en række betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få tilskud. Fx skal fysioterapeuten have overenskomst, henvisningen skal bruges inden for to måneder. Priserne på behandling af en fysioterapeut varierer alt efter behandlingstypen og den enkelte kliniks honorar.

Kan jeg få tilskud til fysioterapi?


Du kan godt få behandling med fysioterapi i København uden en lægehenvisning. Har du ingen henvisning på fysioterapi fra din læge, kan du ikke få tilskud fra det offentlige, men skal betale hele udgiften selv. Hvis du er medlem og indbetaler til Sygeforsikringen ‘danmark’, har du mulighed for at få tilskud til din behandling efter sygeforsikringens takster. Det er dog en betingelse, at den fysioterapeutiske behandling varetages af en autoriseret fysioterapeut. Behandlingstaksterne varierer, alt efter om fysioterapien omfatter holdtræning, videobehandling, indledende konsultation eller behandling i hjemmet. Derudover er der et makstilskud, du kan få, indenfor et år.

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?


Enkelte patientgrupper, der er ramt af en permanent lidelse (fx et fysisk handicap eller visse former for aggressive sygdomme), har mulighed for at opnå særlige former for gratis fysioterapi. Hvilke typer af sygdomme og lidelser, der er omfattet af den vederlagsfri behandling, kan din egen læge vejlede dig om.

You may also like...