Manglende støjdæmpning kan skade medarbejdere

God støjdæmpning er lovkrav

I gamle dage var der ingen krav til støjdæmpning af arbejdspladser, hvilket vi tydeligt kan se resultaterne af i dag. Dårlig hørelse følger naturligvis med i hele processen med at blive ældre. Men i dag ser vi et stort antal af ældre menneske, der på anbefaling af deres læge anskaffer sig et høreapparat. Og det er på trods af, at de har haft behov for et i op til flere årtier.

Denne udvikling kan vi forhåbentligt komme til livs i og med, at der er i dag er et sæt lovregler, som virksomhederne i dag skal overholde. Du kan læse mere om disse regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Støj kan forårsage en lang række af sundhedsskadelige gener udover dårlig hørelse og eller tinnitus. Det er videnskabeligt dokumenteret, at selv et lavt støjniveau kan forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentration, i sådan en grad at det forringer effektiviteten væsentligt. Dette vil lynhurtigt kunne ses på bundlinjen.

Værst er det, at støj også er psykisk belastende. Det kan altså i værste tilfælde resultere i, at din medarbejder på sygemeldes i en længere periode, og kan oven i købet påvirke resten af vedkommendes liv. Langtidssygemeldte medarbejdere koster virksomhederne rigtig mange penge, hvorfor det er fordelagtigt for både virksomhed og dennes medarbejdere at sørge for, at der er så lidt støj, som overhovedet muligt.

Enhver virksomhed burde ikke med god samvittighed, kunne lade sine medarbejdere arbejde i et miljø med et højst støjniveau velvidende, at medarbejderne risikerer permanente høreskader samt psykiske lidelser såsom stress, der potentielt kan ødelægge resten af medarbejdernes liv.

Støjdæmpning indendørs

Støjdæmpning indendørs kan være i forskellige former, og afhænger naturligvis af selve virksomheden samt de arbejdsopgaver, der udføres på det pågældende sted. Det er dog de færreste virksomheder, der kan se sig fri for at være i målgruppen for bedre støjisolering i og med, at der både er et behov på kontorer samt i produktionslokaler.

Det er naturligvis primært i produktionslokaler, der finder et meget højt støjniveau sted. Ikke alle steder er det muligt at dæmpe styrken af støjen, da det afhænger af de maskiner, der bruges i arbejdet. Men er der tale om store produktionsmaskiner, er det faktisk muligt at indkapsle disse i sådan en grad, at støjniveauet sænkes markant.

Der er ingen grund til at frygte for arbejdseffektiviteten i forbindelse med en indkapsling af produktionsmaskiner. Hver eneste løsning tilpasses lige præcis de behov, der er brug for i arbejdet med den pågældende maskine.

Støjdæmpning udendørs

Der er ikke kun lovkrav for støjniveauet indendørs på arbejdspladsen. I de senere år har der været øget fokus på virksomhedernes støj i forhold til dens nærmiljø. Lovkravene på området er forholdsvis komplicerede, og er det i endnu højere grad, hvis virksomheden ligger tæt placeret på beboelsesområder.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomheders støj her.

Støj fra virksomheder kan forårsages af en lang række af mekanismer. Det ses dog ofte, at det typisk er produktionsmaskiner, kølings- og udsugningsanlæg samt flammestøj fra skorstene, der er de store syndere, når det gælder støj, der er til gene for områderne nær virksomheder.

Jeg kan varmt anbefale BL Støjisolering, der ses som den mest kvalificerede udbyder af støjdæmpning både inden- og udendørs. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de største virksomheder i Danmark anvender dem, når der gøres noget ved støj i og udenfor virksomheder. Blandt tidligere kunder er medicinalgiganterne Novo Nordisk og Novozymes.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *