Træpiller – Fra træ til fyr

I en tid, hvor vi skal tage hensyn til miljøet, kan det være en god idé at gøre brug af træpiller. Træpiller er CO2-neutralt biobrændsel, der laves ved at sammenpresse træfibre så hårdt, at det sætter sig sammen og bliver til de små ”piller” vi kender fra fyret.

Næsten alle træarter bruges
Endnu en god ting ved træpiller er, at de for det meste laves af resterne fra træforarbejdning. På den måde går der ikke noget til spilde. Man bruger stort set alle slags træ til fremstillingen af træpiller, men oftest bliver nåletræer anvendt.

Råvarerne til træpiller er således spåner, savsmuld og andet resttræ. Det er den slags restprodukter man ofte vil kunne finde på savværker og andre steder i træindustrien.

Sådan bliver dine træpiller til
Når dine træpiller produceres sker det ved, at våde råvarer nedtørres. Hvis der er for meget vand i træpillerne mister de stabilitet og giver mindre energi.

De våde råvarer formales i en slagmølle, hvorefter de bliver presset til træpiller. Umiddelbart inden træpillerne bliver presset, finjusterer man vandindholdet i træmassen. Når materialet siden presses, sker det ved så høj en temperatur, at træets naturlig lim, der kaldes lignin, bliver frigivet. Det er med til at binde træfibrene sammen i den endelige træpille.

Rent praktisk foregår presningen af træmassen gennem en matrice. Herfra presses massen ud igennem cylinder-formede huller, der laver det til træpiller med en diameter på ca. 8 mm som minimum.

Kvaliteten af dine træpiller
Efter træpillerne er blevet presset ryger de til afkøling, hvorefter de sigtes for at sortere overskydende smuld fra. Træpiller lagres i løsvægt, og det er normal at det igen skal sigtes før de udleveres, hvad enten det er som løsvare, i sække eller på hele paller.

Træpillens kvalitet er afgørende for, hvor meget energi du som forbruger kan få ud af dem. Der er mange parametre, som spiller ind. Det være sig råvarerne, hvor rene disse er, vandindhold, grad af presning og smuldprocent.

Ligeledes kan måden træpillerne bliver transporteret og opbevaret på have en meget stor indflydelse på produkternes kvalitet. Man kan påvirke træpillers smuld, urenheder og vandprocent meget. Så man skal have sine forhold i orden.

Der er op til flere anerkendte institutter, der tester og kvalitetssikrer træpiller, men der er ikke en godkendt standard i Danmark. Dette arbejdes der imidlertid på i EU-regi, for at sikre ensartede træpiller med et acceptabelt energiniveau for de europæsiske forbrugere af træpiller.

træpiller

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *