Holmegaardhuset: Socialpædagogisk opholdssted i Fensmark

Holmegaardshuset er et botilbud beliggende i Fensmark, Holmegaard, på Sydsjælland. Vi tilbyder akutte og planlagte ophold til børn, unge, gravide og familier, der har behov for støtte og hjælp i hverdagen. Vores personale er højtuddannede socialpædagoger med den faglige ekspertise til at skabe trygge rammer for vores beboere samt bidrage til deres personlige udvikling.

Ophold på Holmegaardshuset

Holmegaardshuset tilbyder flere forskellige typer ophold, både planlagte og akutte:

 • Småbørn fra 0-9 år – akut anbragt
 • Gravide
 • Forældre – kompetenceundersøgelse
 • Unge akut
 • Unge planlagt

Vores primære målgrupper er personer, der udviser:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Familier og/eller mor/barn

Derudover har vi tillægsydelserne familiebehandling og akutanbringelser.

Vi har 40 pladser i alt. Du kan finde et konkret tilbud på et ophold på Holmegaardshuset på Landsforeningens for Sociale Tilbuds hjemmeside eller på Findsocialetilbud.dk, der er Danmarks største portal for botilbud.

Akutte anbringelser på Holmegaardshuset

Et menneske, der anbringes på Holmegaardshuset, er ofte i krise, når vedkommende ankommer. Krisen er kendetegnet ved vrede, angst for det nye, og en stor sorg over at være væk fra sit netværk og sine forældre, hvis det er et barn/ung person. Holmegaardshuset arbejder derfor med en konkret kriseplan for de første 14 dage, der bl.a. indbefatter:

 • Personale omkring den nye beboer, der i de første par timer kan sørge for både fysisk og mental omsorg
 • Ekstra fokus på beboeren i de første 14 dage uden krav om deltagelse i pædagogiske aktiviteter, med mindre det er et ønske fra beboeren
 • Tildelelse af 2 primærpædagoger, der er beboerens nærmeste kontakt- og omsorgspersoner
 • Intensivt arbejde med relationsopbygning og tillidsskabelse
 • Samtaler om det som beboeren har været udsat for samt samtaler om accept af dette
 • Narrative samtaler med beboeren
 • Samtaler om beboerens mål og delmål for opholdet

Kompetent ledelse på Holmegaardshuset

Gerda Bejder er ejer af og forstander på Holmegaardshuset. Hun er uddannet socialpædagog samt special- og AKT-lærer.  Gerda har derudover læst kommunikation og pædagogik på DPU, studeret spædbarnspsykologi og har diplomuddannelse i særligt udsatte børn og unge samt adskillige andre diplommoduler i specialpædagogik, psykologi, kommunikation og ledelse. Gerda er garant for, at fagligheden på Holmegaardshuset er i top. Hun stiller høje grav til medarbejdernes udannelsesniveau og personlige kompetencer og sørger for, at den pædagogiske linje på Holmegaardshuset altid lever op til opholdsstedets værdier om ligeværdighed, anerkendelse, tillid , autenticitet og tryghed.

Nærområdet omkring Holmegaardshuset

På Holmegaardshuset gør vi aktivt brug af nærområdet. Der er mange skønne og grønne naturområder i Næstved og Fensmark, og vores socialpædagoger indarbejder naturoplevelser og udflugter i de beboendes hverdag så ofte som muligt. Oplevelserne spænder fra gåture i Herlufsholmskoven, besøg i bikeparken eller stille stunder ved Suså Havn. På Holmegaardshuset mener vi nemlig, at  naturoplevelser understøtter individets udvikling, forandring og refleksion over livet – og giver et godt udgangspunkt for at blive et ansvarligt og selvbevidst individ.

Holmegaardshuset på sociale medier

Holmegaardshuset er et moderne opholdssted, der forstår værdien i at være tilstede på sociale medier. Vi har en virksomhedsprofil på LinkedIn og er også tilgængelige på Facebook, Vimeo og Youtube. På LinkedIn kan man du se, hvem vi har ansat på Holmegaardshuset samt vedkommendes uddannelser og erfaringer. På Facebook poster vi jævnligt indlæg og linker til vores blog, hvor du kan læse nyheder og artikler om socialpædagogiske emner. På vores Youtubekanal kan du se en lille film med gode råd til forældre, der oplever, at deres børn går igennem hårde perioder. På Vimeo lægger vi små videoer op med glimt fra hverdagen på Holmegaardshuset og de skønne udflugter i nærområdet, som vi tager beboerne med på.

Ønsker du endnu mere information om Holmegaardshuset, så er du også velkommen til at kigge på vores hjemmeside samt på omtal.dk og opret.dk.

You may also like...