Udvidet ejerskifteforsikring – har du brug for en 10-årig dækning?

Udvidet ejerskifteforsikring eller basisejerskifteforsikring? Som boligkøber er du nok opmærksom på, at du kan have gavn af at bruge penge på en ejerskifteforsikring.

Du ved, at ejerskifteforsikringen er din sikkerhed for dækning af udgifter til udbedring af uforudsete skader på din bolig, der ikke var nævnt af sælger i tilstandsrapporten. Du ved også, at der overordnet findes to typer ejerskifteforsikringer: basisejerskifteforsikring og udvidet ejerskifteforsikring.

Her opstår dilemmaet så: Skal du nøjes med en 5-årig basisejerskifteforsikring, eller bør du tegne en udvidet ejerskifteforsikring, der giver dig fuld dækning i 10 år?

En udvidet ejerskifteforsikring giver mere tryghed

Basisejerskifteforsikringer skal lovpligtigt løbe i mindst 5 år. Typisk dækker ejerskifteforsikringen skjulte skader på dit hus, der var tilstede på overtagelsesdagen, og som du som køber ikke var bekendt med. Det gælder fejl i bygningskonstruktionen, bygningsskader og ulovlige el- og vvs-installationer, der ikke var beskrevet i sælgerens tilstandsrapport.

Basisejerskifteforsikringer dækker altså mange typer gængse skader. Alligevel oplever mange boligejere desværre pludseligt at stå med store skader, der væsentligt forringer værdien af deres hus eller lejlighed, og som ikke er dækket af den basisejerskifteforsikring, de ellers havde investeret i. I den situation skal udbedringen af skaderne stå for boligejerens egen regning, og det kan blive en ekstremt dyr omgang.

En udvidet ejerskifteforsikring er måden at komme den uheldige situation i forkøbet på. En udvidet ejerskifteforsikring løber længere end basisejerskifteforsikringen – nemlig i op til 10 år. Den dækker også flere ting end basisejerskifteforsikringen.

Med en udvidet ejerskifteforsikring, fra for eksempel Dansk Boligforsikring, kan boligejeren blandt andet få dækket udgifter til udbedring af ulovlige kloak- eller stikledninger uden for husets fundament samt skader på toiletter og badeværelser. Ulovlige bygningsindretninger og olieforurening på grunden er også tit dækket af udvidede ejerskifteforsikringer.

Summa summarum: Ved at købe en udvidet ejerskifteforsikring får du som boligkøber mere tryghed end med en basisejerskifteforsikring.

En udvidet ejerskifteforsikring er en investering i fremtiden

Den eneste bagside af medaljen, som du skal overveje, før du som boligkøber vælger at tegne en udvidet ejerskifteforsikring er, at sælger kun er forpligtet til at betale 50% af præmien på den billigste basisejerskifteforsikring, som vedkommende har indhentet tilbud på. Det betyder, at det kan blive lidt mere omkostningstungt for dig som køber at vælge en udvidet ejerskifteforsikring.

Mange boligkøbere bliver nærige i det øjeblik, de skal skyde penge i en ejerskifteforsikring. Ofte tænker de, at de ikke kommer til at få brug for en udvidet ejerskifteforsikring, og at de jo altid kan vælge at forlænge en basisejerskifteforsikring, såfremt det bliver nødvendigt. Det er såmænd også rigtigt nok. 5-årige basisejerskifteforsikringer kan typisk forlænges i op til 10 år.

Men: Sandheden er, at en hel del boligejere glemmer at forlænge deres ejerskifteforsikring. Det er også værd at tage med i ligningen, at det på sigt kan blive dyrere for dig som boligkøber at forlænge din basisejerskifteforsikring end at tegne en udvidet ejerskifteforsikring med det samme. Prisforskellen mellem en basisejerskifteforsikring og en udvidet forsikring er nemlig typisk ikke voldsomt stor på tegnelsestidspunktet.

En udvidet ejerskifteforsikring kan derfor anskues som en værdifuld investering i fremtiden.

You may also like...