Alle børn har ret til at føle sig tryg

Mange mennesker er af den opfattelse, at Danmark er et godt og trygt sted at vokse op. Vi har en velfærdsmodel, som sikrer, at alle kan leve et værdigt liv, og vi har et sikkerhedsnet med blandt andet gratis skolegang. Danmark er et godt sted at opfostre sine børn, men der er stadig familier, hvor de trygge rammer ikke er så optimale, som de burde.

Mange familier kæmper med problemer i hjemmet, som kan medføre, at forældrene ikke er i stand til at give børnene den tryghed og omsorg, de har brug for. Det kan være en stor omvæltning at få et barn for første gang, hvorfor det særligt er nybagte mødre og fædre, som har brug for hjælp. Lige pludselig har man ansvaret for en andens liv: det er en opgave, som for nogle bliver svær at håndtere. Man ser ofte, at mange af forældrene selv har haft en dårlig barndom, hvor de er blevet svigtet, og det kan smitte af på, hvordan de takler rollen som forælder. Det er ikke nødvendigvis fordi, at forældrene ikke har lyst til at tage sig af børnene; det er manglen på redskaber. Hvis man ikke selv har oplevet omsorgs- og tryghedsgivende rammer som barn, kan det være udfordrende at skulle skabe dette for sine egne børn.

Holmegaardshuset hjælper familier med udfordringer

Holmegaardshuset i Fensmark er ét af de steder, som hjælper de udsatte familier. Her tages der imod familier – både akutte og planlagte – og der fokuseres på at observere og støtte. Det vil sige, at der både observeres, hvordan forældrene varetager de daglige opgaver, men der gives også støtte og hjælp, når der er brug for det. Undervejs i forløbet forsøger medarbejderne i fællesskab med forældrene at udvikle de relevante kompetencer, som det kræver at opfostre et barn. Det er for eksempel evnerne til at skabe omsorgs- og tryghedsgivende rammer for barnet, som er i fokus. Målet er, at forældrene efter opholdet har opnået redskaberne til at videreføre det gode forældreskab i eget hjem, således at børnene sikres trivsel, sundhed og udvikling tilsvarende med deres jævnaldrende.

Stor vægt på faglighed i Holmegaardshuset

I sidste ende er det medarbejderne på Holmegaardshuset, som skal sikre, at børnene, de unge og familierne får den hjælp, de har brug for, og de rette redskaber, som kan føres videre i hjemmet. Det er derfor også vigtigt, at medarbejderne har en høj faglighed, så de kan takle de udfordringer, der kan være forbundet med arbejdet. Opkvalificering er en fast del af arbejdsgangen, hvor der årligt indgår mindst 40 timers undervisning. Det skal sikre, at medarbejderne får så mange nuancerede perspektiver som muligt, så de har bedst mulige forudsætninger for at hjælpe familierne.

Du kan følge med på blandt andet Holmegaardshusets Youtubekanal.

You may also like...