Gode råd omkring tolkning og brugen af dette

Ja, her kommer der så en lille artikel om det her med at tolke. Hvad er tolkning egentlig for noget, har mange mennesker måske spurgt sig selv om. Det vil blive redegjort for i denne lille artikel.

Tolkning foregår når døve mennesker de skal kommunikere med mennesker som kan høre. Så kommer der en tolk ind, som både kan tegnsprog og som kan høre hvad personen siger med munden. Herefter laver tolken en tolkning så den døve person kan forstå hvad der bliver kommunikeret til vedkommende.

Reglerne der er de kommer her. Når en samtalepartner kommer ind i lokalet, så begynder den tolkede samtale. Lige præcis fra dette tidspunkt så oversætter tolken alt, som bliver sagt i lokalet til den døve. Det er god tolkning. Det er vigtigt at man sidder direkte overfor ens samtalepartner, da det ellers kan være svært at opfange alt hvad der bliver sagt. Et punkt der er vigtigt ved tolkning er at man holder øjenkontakt med samtalepartneren, så man også opfanger kropssproget ved tolkning.

Tolkning er svært

Man skal dog anbringe tolken uden for synsfeltet, da det ellers vil distrahere. Inden man begynder på tolkning så er det vigtigt at man forklarer samtalepartneren hvordan det er man bruger en tolk.
hvis ikke man laver korte og klare sætninger, så kan det være svært for tolken at lave en god tolkning, da det bliver langt mere avanceret at følge med, så derfor er det vigtigt at holde stor fokus på dette punkt, så det bliver nemt for alle parter.

Man skal som samtalepartner ikke benytte sig af at sige ”spørg ham lige” eller ”sig lige til hende”, da det gør at den døve føler sig mindre værd. Tal direkte til personen som man ville gøre med en hvilken som helst anden person.

Tolkning er svært, så derfor bør man være opmærksom på at tolken kan følge med i det der bliver kommunikeret.

Hvis der skal indgås aftaler så er det vigtigt at disse bliver gentaget flere gange under en tolkning, sådan så der aldrig kan opstå nogen misforståelser.

Det er brugeren af tolken som er ansvarlig for at dette bliver overholdt, og hvis det ikke gør, så kan det blive nødvendigt at afbryde samtalen og forklare brugeren hvordan man ønsker sin tolkning.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *