Skal Emil Raun og VARDA job hjælpe jeres kommune?

emil raun

Emil Raun er en mand med mange ideer, og et hjerte der brænder for at hjælpe de svageste borgere i samfundet. I sin lange karriere inden for offentlig forvaltning har Emil Raun både beskæftiget sig med kultur-, integrations- og socialområdet, men i de seneste år er det primært inden for socialområdet, at Emil Raun har fundet sin rette hylde. Med sin baggrund som Cand.Scient.Adm er Emil Raun uddannet inden for offentlig forvaltning & administration, og gennem sin socialaktive karriere har Emil Raun både bestridt poster som konsulent, chef og direktør. I 2008 stiftede Emil Raun VARDA, som har til formål at yde støtte til utilpassede unge med psykiske, fysiske eller sociale problemer. Emil Rauns vision er at gøre dette med kyndig rådgivning og kompetenceudvikling for derved at sikre, at de unge kommer ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan være selvforsøgende uden Emil Raun eller VARDAs hjælp.

VARDA hjælper danskere ud af ledighed

Da VARDA havde eksisteret i 2 år, opdagede Emil Raun dog visse udfordringer med at få de utilpassede unge ud på arbejdsmarkedet, og han spekulerede derfor i, om det kun var karakteristisk for denne gruppe unge, eller om det var en bredere tendens i samfundet. Emil Raun fra VARDA forestillede sig, at han – med sit brede kendskab til socialområdet og tidligere ledererfaring – kunne hjælpe med at effektivisere nogle processer i den kommunale håndtering af borgere på offentlig forsørgelse. Dette førte til, at Emil Raun fra VARDA i 2010 stiftede selskabet med navnet VARDA job, der ikke blot har fokus på utilpassede unge, men på et bredere niveau skal hjælpe med til at bringe danskere i arbejde. Emil Raun og VARDA job ønsker at gøre dette ved at yde konsulentbistand til jobcentrene og hjælpe med at håndtere sagsbehandling af borgere, faglig sparring, sidemandsoplæring, kompetenceudvikling og diverse analyser af arbejdsgange m.m.

Praktisk tilgang og fokus på individet

Selv om Emil Raun fra VARDA job har en kandidatgrad og er skolet i de teoretiske aspekter inden for offentlig forvaltning, er man i VARDA job praktikere. Emil Raun er derfor opmærksom på at ansætte medarbejdere med baggrunde som socialrådgiver eller socialformidlere, hvilket gør, at man i VARDA job kender til jobcentrenes daglige udfordringer indefra. Udover arbejdere med praktisk, socialfaglig baggrund har man i VARDA job også tilknyttet eksterne, konsulenter, læger, speciallæger, psykologer, neuropsykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Emil Raun har fra sit arbejde i VARDA – og indgående kendskab til unges problemer – set hvordan, at disse faggrupper kan hjælpe til at tackle udfordringerne hurtigere og bedre, og dette har ligeledes vist sig gavnligt i afdelingen VARDA job.

En af grundene til Emil Rauns succes i VARDA har været evnen til at sætte sig ind i de unge udsattes problemer, og derved skabe individuel kompetenceudvikling med det formål, at de unge skal kunne stå på egne ben. Dette er også den foretrukne tilgang i VARDA job, og hvad enten man bistår jobcentrene i håndtering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob/ledighedsydelse eller øvrige konsulentopgaver, er det altid ud fra Emil Rauns devise om, at den højeste kvalitet opnås gennem individuel tilpasning. Med andre ord handler det for Emil Raun og VARDA job om at sætte sig i borgerens sted og forsøge at præge dennes jobmuligheder og sindsstilstand i den rette retning. I VARDA job mener man at:

  • Medinddragelse skaber engagement
  • Engagement fører til medejerskab
  • Medejerskab skaber motivation
  • Motivation fører til succes

I dag er VARDA job administreret af direktør, Jens Berthelsen, men forretningen lever stadig efter de samme visioner som pioneren Emil Raun startede ud med i 2010. VARDA job løser kommunale opgaver over hele landet, og for VARDA job er ingen opgaver for store eller små.

Har din kommune brug for VARDA jobs individuelle tilgang til håndtering af jobcenterfunktioner, kan VARDA job kontaktes på hjemmesiden her.

You may also like...