Trænger dine medarbejdere til kurser eller foredrag?

Slappe præsentationer og kedelige oplæg, ineffektiv sidemandoplæring, manglende arbejdsglæde og dårlig stemning mellem kolleger, når der skal gives intern kritik og feedback på projekter. Lyder det som noget, du kan genkende fra dine medarbejdere? Så er det måske en idé at sende dem på kurser eller give dem et foredrag, der sætter ind, hvor behovet er størst.

Arbejdsglæde-foredrag

Hvis energien er lav og arbejdsglæden ligeså, så et arbejdsglæde-foredrag det mest oplagte. Manglende arbejdsglæde er en dræber for effektivitet og produktivitet. Det kan ses som negative tal på bundlinjen og i værste fald medarbejderflugt og et dårligt omdømme for din virksomhed eller organisation. Et arbejdsglæde-foredrag giver dine medarbejdere værktøjerne til at identificere hvornår, hvorfor og hvordan arbejdsglæden går fløjten. Og endnu mere vigtigt: på et arbejdsglæde-foredrag lærer de, hvordan de kan genvinde arbejdsglæden, fastholde den og rette op på eventuel manglende arbejdsglæde i fremtiden. Fokus på et arbejdsglæde-foredrag vil ofte ligge på motivation, samarbejde og arbejdsmiljø, da disse er nogle af de vigtigste knapper, man kan skrue på, for at sikre arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Kursus i konstruktiv feedback

Noget, der kan have en negativ effekt på arbejdsglæden såvel som sammenholdet på en arbejdsplads, er manglende konstruktiv feedback eller decideret negativ feedback. Rigtig mange mennesker er ikke opmærksomme på, hvordan de kommunikerer kritik eller gode råd til kolleger. Det kan resultere i dårlig stemning blandt medarbejdere og ledere samt give anledning til, at værdifuld feedback går tabt. Et kursus i konstruktiv feedback kan være løsningen. På et kursus i konstruktiv feedback lærer dine medarbejdere at tage bestik af feedbacksituationen, kigge indad på egne intentioner med at give feedback samt aflæse modtagerens reaktion. Et kursus i konstruktiv feedback veksler ofte mellem oplæg fra kursuslederen samt dialog og øvelser, hvor deltagerne kan omsætte teori til handling og få teknikkerne til konstruktiv feedback ind under huden.

Præsentationsteknik-kursus

I mange brancher er præsentationsteknik alfa og omega. Ledere og andre medarbejdere skal kunne holde spændende og effektive præsentationer for hinanden internt samt for eksterne samarbejdspartnere eller kunder. Ikke alle medarbejdere er dog lige gode til at kommunikere eller skabe den udstråling, der giver en præsentation power og gennemslagskraft hos tilhørerne. Resultatet er, at kollegerne keder sig, mister koncentrationen og dermed ikke tager præsentationen ind. Eller endnu værre: at I mister en kunde, der ikke blev overbevist på jeres meritter på grund af en uinspirerende præsentation. Ved at sende medarbejderne på et præsentationteknik-kursus kan begge scenarier undgås. Et præsentationsteknik-kursus klæder medarbejderne på til at opnå personlig gennemslagskraft og træde i karakter som formidlere. Retorik, kommunikationsmodeller, forståelsesværktøjer og kropssprog vil ofte være emner i fokus på et præsentationsteknik-kursus.

Kursus i sidemandsoplæring

Sidemandsoplæring og videndeling har en del til fælles med konstruktiv feedback, men sidemandsoplæring er også sin egen disciplin. Rigtig mange medarbejdere er fagligt dygtige, men kan ikke finde ud af at formidle deres superbrugerviden på en effektiv og pædagogisk måde til deres kolleger. Er dette tilfældet for dine medarbejdere, så kan et kursus i sidemandsoplæring være en god investering. På et kursus i sidemandoplæring lærer dine medarbejdere at kortlægge kollegernes læringsbehov, identificere egne læringsstile samt skabe motivation hos de kolleger, de oplærer. Et kursus i sidemandoplæring vil ofte også klæde medarbejderne på til at håndtere modstræbende kolleger, der modsætter sig oplæring. Formålet med et kursus i sidemandsoplæring vil ofte være flerfoldigt: når sidemandsoplæringen på en arbejdsplads er effektiv, så går produktiviteten ofte op. Samtidig vil god sidemandsoplæring også ofte skabe større sammenhold og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

You may also like...