Hvad laver en bolig-/ejendomsadministrator

De fleste har før hørt udtrykket boligadministration eller ejendomsadministration og har en nogenlunde ide om hvad det indbefatter. Især for de som bor i en andelsforening som har valgt at benytte en form for professionel ejendomsadministration. Det er dog de færreste der ved præcis hvad arbejdet som ejendomsadministrator omfatter og hvilke arbejdsopgaver der ligger i det. Hvis du har lyst til at høre mere om området kan du læse med her og blive klogere.

Utallige opgaver

Der findes utallige forskellige opgaver indenfor ejendomsadministration og de vil i en grad også afhænge af hvilken slags ejendom der er tale om. Der er ufatteligt meget der skal holdes styr på og arbejdes med. Et af de områder der skal holdes styr på igennem ejendomsadministration er varme og vand nærmere betegnet somforbruget. Det er også små ting som man umiddelbart ikke tænker over som, eksempelvis, hvem der har fællesantenne. Det er en nødvendighed at disse oplysninger er lette at gå til da de skal bruges i forskellige sammenhænge, eksempelvis, når der skal lægges budgetter med mere. Arbejdet omhandler herudover også udlejning, huslejeopkrævning, drift og vedligeholdelse af ejendomme, kontakt til lejere og udlejere samt en masse andre ting.

Det er meget normalt at man ser ejendomsadministratoren i forbindelse med, blandt andet, diverse møder og sammenkomster i forbindelse med andelsforeningen. Et eksempel kunne være til den årlige generalforsamling hvor der sædvanligvis skal tages beslutning til forskellige ting angående den pågældende ejendom. Her er det derfor en fordel at have den person som er ansvarlig for ejendomsadministrationen til stede. Dette er ikke mindst vigtigt da der kan komme administrative spørgsmål fra andelshaverne som kan være svære at svare på for andre end ejendomsadministratoren, som derfor er god at have med til disse møder.

Meget mere end det
Ejendomsadministration er dog meget mere end hvad ovenstående beskrivelse giver udtryk for. Jobbet består langt fra kun i at holde styr på forbrug og diverse regnskaber. Det er nemlig en nødvendighed også løbende at indberette diverse ting til myndigheder og her er det naturligvis utrolig vigtigt at der er helt styr på de indleverede papirer da utroværdig eller fejlagtig information i bedste fald vil trække en given sag unødigt ud. Dette er bestemt ikke i nogle parters interesse. Hverken statens, andelsforeningens og naturligvis heller ikke den vedkommende ejendomsadministrators.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *