Bliv klogere på, hvilke forhold din ejerskifteforsikring dækker

Mange af de spørgsmål, som forsikringsselskaber møder fra kunder og potentielle kunder, er, hvilke forhold ejerskifteforsikringen dækker. Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, hvad der er dækket, og hvad der ikke er. Særligt fordi, man ikke kan give et universelt svar. Hver skade kræver en individuel bedømmelse, og det er forholdene omkring skaden, der bestemmer, om den er dækket eller ej. Her får du dog et overblik over nogle af de skader, som der ofte bliver spurgt ind til, så du forhåbentligt kan blive lidt klogere. Det gælder eksempelvis kloakskader og skimmelsvamp.

Dækker ejerskifteforsikring kloak-skader?

Et kloaktjek er ikke del af huseftersynet, hvorfor det ikke bliver undersøgt af den byggesagkyndige, når der skal udformes tilstandsrapport. Derfor er det også naturligt, at mange mennesker er nysgerrige på, om skaden så er dækket af ejerskifteforsikringen. Et af kravene for, at ejerskifteforsikringen skal dække en skade, er dog netop, at området er beskrevet i huseftersynet. Det korte svar er derfor nej, skader i kloakken vil ikke være dækket af ejerskifteforsikringen.

Hvis du har tegnet en udvidet ejerskifteforsikring vil lovliggørelse  af ulovlige stik- og kloakledninger i jorden udenfor bygningen dog være inkluderet. Såfremt de var ulovlige, da de blev opført.

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring: er du dækket? 

Skimmelsvamp er ikke en helt entydig størrelse, når det kommer til dækning af ejerskifteforsikringen. Det er nemlig meget individuelt, om skimmelsvamp-skaden er dækket eller ej. Der er dog nogle ting, du kan være opmærksom på eller tjekke, hvis du gerne vil have en bedre indikation af, om forsikringen dækker.

En af de første forhold, der skal være opfyldt, er, at skimmelsvampen skal medføre en decideret forringelse af boligens brugbarhed. Du kan også med fordel tjekke, om der er beskrevet noget i tilstandsrapporten omkring skaden. Her er det vigtigt, at du ikke kun kigger efter en konkret beskrivelse af skimmelsvamp. Du bør også kigge på, om der er oplagte forhold, som kan føre til skimmelsvamp. Eksempelvis hvis en form for isolering er beskrevet, som det er velkendt, at den ofte vil føre til skimmelsvamp.

Du kan med fordel se eksempel på dækninger – så kan du få en mere klar idé om, hvad ejerskifteforsikringen dækker, og hvad den ikke dækker.

You may also like...