Cykelhjelm til børn er de mest anvendte

I en opgørelse over cykelhjelm til barn og voksen lavet af Rådet for Sikker Trafik, kigges der på hvilke aldersgrupper, der flittigst bruger cykelhjelm. I undersøgelsen har man observeret cyklister på byveje på hverdage. Optællingen er spredt ud over det meste af dagen og omfatter observationer morgen, middag, og eftermiddag. Cyklisterne er inddelt i forskellige aldersgrupper, som set nedenfor. Der indgår i alt over 10.000 observationer i undersøgelsen.

Den samlede andel af cyklister der anvendte cykelhjelm udgjorde i alt 46% igennem observationsperioden. Til sammenligning brugte kun 6% af cykelhjelm i bytrafikken, da Rådet for Sikker Trafik startede med at undersøge brugen af cykelhjelm. Som graferne viser, er brugen af cykelhjelme generelt stigende på tværs af alle aldersgrupper i perioden 2004 til 2019.

Grafen viser ligeledes, at cykelhjelm til børn, er dem der bliver brugt flittigst. Nærmere bestemt er det de alleryngste i trafikken, der topper opgørelsen. For børn under 11 år kørte 92% af de observerede med cykelhjelm. Dernæst kommer aldersgruppen 11–15 år med 63%. Herefter kommer der et spring i aldersfordelingen, da cyklister over 60 år, er dem, der bruger hjelmen tredje mest med 50%. Dermed overhaler de aldersgruppen 26–60 år, som var nummer tre på listen de foregående år. Aldersgruppen der i færrest tilfælde anvendte cykelhjelm, er aldersgruppen 16–25, hvor kun 30% brugte cykelhjelm.

Der er som bekendt mange gode grunde til at bruge cykelhjelm. Der er hvert år mere end 2.600 cyklister, der tager på skadestuen med hoved- og halsskader som følge af cykeluheld. Risikoen for at få en alvorlig hovedskade minimeres desuden med 60% ved brug af cykelhjelm. I den endnu mere alvorlige ende, blev 52 cyklister i perioden 2015–2019 dræbt i trafikken som følge af hovedskader.

eCykelhjelm.dk giver dig et af Danmarks største udvalg i cykelhjelme. Populære mærker til gode priser og altid høj service.

You may also like...