Porte til erhverv – Hurtigporte

At vælge porte til erhverv stiller helt andre krav til bl.a. sikkerhed, men også fart, end når der skal vælges en port til hjemme i garagen. Nogle erhverv kræver at portene skal reagere hurtigt.

Hurtigporte kan være med til at effektivisere arbejdsmiljøet i erhverv, hvor der er meget trafik og derfor eventuelt også meget støj eller temperaturforskelle, hvilket man nogle gange ser på fx diverse lagre, hvor mange tusinde varer kræver at blive opbevaret forskelligt.

Det er vigtigt, at man sikrer sig, at arbejdet kan foregå nemt og flydende, selvom det erhverv man arbejder i kræver afskærmning i form af porte.

Ofte bliver hurtigporte anvendt indendørs i erhverv, hvor der er megen bevægelse og transport involveret. Dette kunne fx være i detailhandlen, på lagerhoteller, i logistiskcentre og på terminaler af forskellige slags. Det er måske ikke noget, man tænker over til daglig, men tænk hvor specifikke behov der er for porte indenfor erhverv som medicinalindustrien og fødevareindustrien, for blot at give et par eksempler.

Uanset erhverv skal porte være med til at sikre optimerede arbejdsgange. Og vælger man hurtigporte i sit erhverv reducerer man naturligvis spildtid, mens man ligeledes letter processerne, som kan ske mere flydende. Åbner porten hurtigt, så minimerer det selvsagt den tid det tager at køre igennem porten med diverse arbejdsrelaterede køretøjer.

Skal I både nutids- og fremtidssikre jeres interne logistik, gør I klogt i at være opmærksomme på, hvordan jeres porte kan forbedres, og I bør altid finde en ekspert, som kan hjælpe jer med en løsning som passer præcis på jeres behov.

Udover at hurtigporte kan lette arbejdet og dermed effektivisere arbejdspladsen, er de også med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. De skal skærme og holde støj og træk ude – Til glæde for lageret/virksomhedens ansatte.

Præcis når det kommer til træk, er det rette valg af porte til erhverv også med til at sikre, at man kan spare på energiregningen og fyre mindre for fuglene eller de forkerte steder på fx et lager, hvor der skal og bør være en temperaturforskel mellem forskellige afdelinger. Der findes sågar porte, der er specielt lavet til at håndtere store temperaturforskelle. Det kan spare penge på bundlinjen. De forskellige zoner skal skilles ad så godt som muligt, her gør en god port en kæmpe stor forskel.

Og hvor hurtigt skal en hurtigport/port til erhverv så åbne? Man fristes til at svare så hurtigt som muligt. Så længe det ikke har en negativ konsekvens for sikkerheden omkring porten.

Porte til erhverv bør være fleksible og nemme at integrere, da disse parametre også gerne indikerer, at portene kan tilpasses forskellige behov. Og hvad ind du skal bruge porte til store eller mindre portåbninger, spiller fleksibilitet en stor rolle.

Og så er der sikkerhed og funktionalitet. Det er altafgørende for arbejdsmiljøet. Hvis jeres strøm går, kan I så arbejde videre? Det kan I, hvis jeres erhvervsporte og/eller hurtigporte også har en manual funktionalitet til præcis sådanne situationer.

En god hurtigport bør være fuldstændig sikker for medarbejdere at færdes under. Det bør slet og ret være umuligt at porten lukkes, hvis der står personer eller gods under den. Det er også værd at tænke på, når porten til erhverv skal vælges – Især hvis der er tale om en hurtigport.

Har I tænkte over, hvordan I vil betjene jeres nye port? Hvad er egentlig smartest i forhold til jeres arbejdsgange? Dette er ligeledes vigtigt at klarlægge, og det er et godt sted at spørge sin leverandør til råds. Optimalt set beholder I alle de forskellige muligheder, der er relevante for jeres erhverv og den måde i arbejder på.

En hurtigport er ikke bare en hurtigport

Det var lidt om porte til erhverv, med fokus på hurtigporte, som ofte er den rette løsning, når de kommer til den interne logistik. De rette porte til erhverv kan være med til at lette arbejdsbyrden betydeligt, det skulle denne artikel gerne have understreget. Herefter anbefaler vi, at I spørger en kvalificeret leverandør af porte til råds, så I kan få dækkes jeres specifikke behov for porte til erhverv.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *