Socialt udsatte børn skal have højere livskvalitet: Opholdsstedet Holmegaardshuset forklarer

Selvom vi ofte præsenteres for en diskurs, der går på, at vi har det godt i Danmark, så er der også klar plads til forbedring. Der er nemlig de børn, som kan kategoriseres som socialt udsatte, og som har brug for ekstern hjælp. Grunden til, at de er socialt udsatte, varierer. Der er eksempelvis børn, der lever under fattighedsgrænsen i Danmark, hvilket kan mærkes i hverdagen. Måske er der ikke penge til sociale begivenheder, som jævnaldrende deltager i. Måske er der ikke penge til sund og ernærende mad – måske er der slet ikke mad nok. Det kan også være, at forældrene har problemer med alkohol, sygdom (psykisk eller fysisk), vold, misbrug eller andet. Problemer, der går ud over børnenes trivsel og deres muligheder for udvikling. Hvis et barn bliver forsømt eller omsorgssvigtet, kan der dannes dybe ar, som kan have negative konsekvenser både kort- og langsigtet. Det kan eksempelvis være, at barnet ikke har udviklet sig emotionelt og kognitivt i takt med jævnaldrende og derfor mangler personlige kompetencer.

Holmegaardshuset er et opholdssted/døgninstitution, hvor netop forbedringen af udsatte børns livsvilkår er i fokus. Det har været visionen lige siden opstart i 2014. Udover at Holmegaardshuset som institution har fokus på dette, mener de også, at det bør være et politisk fokus. Det lagde den nye regeringen også op til, men i 2020 har verdenssituationen (naturligt nok) fokuseret på en anden ting. Selvom coronavirus fylder stort set det hele i mediebilledet og i det politiske landskab, er det vigtigt, at udsatte børn fortsat bliver et fokus i debatten.

Læs mere om, hvad et opholdssted egentlig er, her.

Familietrivsel og arbejdstilgang

Så hvordan er det egentlig, at man arbejder med småbørn, børn og unge, der har det svært? På Holmegaardshuset arbejder man først og fremmest med forskellige målgrupper, og arbejdet har karakter af både reaktivt og forebyggende karakter. Der arbejdes blandt andet med familietrivsel med kommende mødre, forældre og hele familier. Der arbejdes også med børn, som er blevet fjernet, og som derfor skal have opbygget et helt nyt tillidsbånd fra bunden. Holmegaardshusets tilgang til behandlingsarbejde er præget af høj faglighed. Der tages udgangspunkter i primære teoretiske perspektiver, der danner udgangspunkt for den udvikling, borgerne helst skal undergå.

Værdier som tryghed, autonomi, integritet, anerkendelse og tillid er grundlæggende for, hvordan man behandler borgerne på Holmegaardshuset. Det er helt centralt, at der opbygges tillid mellem borgeren og pædagogerne. Graden af tilliden afgør, hvor meget borgeren åbner sig op, og hvor meget han/hun accepterer den nye situation, som denne befinder sig i. Du kan se Holmegaardshuset ledige stillinger som blandt andet pædagoger her.

Det kan være svært – særligt i starten – at acceptere, at udefrakommende skal blande sig i ens liv. Det kan virke som om, at andre skal styre, hvordan man skal leve sit liv. Her er det selvfølgelig vigtigt, at pædagogen er tydelig omkring formålet og processen. Den eksterne hjælp skal ikke ses som kontrol, men som et redskab til at opnå en bedre familietrivsel – og ikke mindst sikre barnet velbefindende. Der er altså i højere grad tale om en fælles mission.

You may also like...