ADHD hos børn og voksne: Tegn, symptomer og behandling hos ADHD-psykolog

Du har måske allerede stiftet bekendtskab med diagnosen ADHD. Grunden til, at mange danskere har kendskab til ADHD, er simpelthen fordi, ADHD påvirker så mange i landet. De seneste årtier har vi som samfund fokuseret en del på ADHD hos børn og unge, men de seneste år er der også kommet et fokus på diagnosen hos voksne. Dette fokus og denne vidensdeling er vigtig, da ADHD hos voksne kan adskille sig på væsentlige punkter i forhold til diagnosen hos børn. I denne artikel går vi derfor et spadestik dybere og ser på tegn, symptomer på ADHD hos både børn og voksne. Derefter forklarer vi om mulighederne for behandling med medicinering og ADHD terapi hos en ADHD psykolog. Først skal vi dog lige have beskrevet, hvad ADHD egentlig er, og hvordan det kan påvirke børn og voksne.

Hvad er ADHD?

ADHD er en forkortelse for den neuropsykiatriske lidelse “attention deficit hyperactivity disorder”. Som navnet antyder, har tilstanden noget at gøre med opmærksomheden og og en tendens til hyperaktivitet. I samfundet forbinder vi ofte ADHD med børn og unge, der har svært ved at passe ind i kasserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. ADHD er dog omtrent lige så udbredt blandt voksne, hvor den dog kan manifestere sig noget anderledes. Disse forskelle dykker vi ned i herunder. Det er let at opbygge simple forforståelser om personer med ADHD. Det er dog meget vigtigt at understrege, at ADHD er en diagnose, som påvirker de enkelte individer meget forskelligt. Derfor er den mest optimale behandling også meget individuel Behandlingen er oftest en kombination af ADHD terapi og medicinering, og den optimale vej for den enkelte bør udvikles i samarbejde med en erfaren ADHD psykolog.

Hvor mange danskere har ADHD-diagnosen?

ADHD er meget udbredt i Danmark, og de seneste år er der kun kommet flere tilfælde af diagnosen til. Ifølge Psykiatrifonden er der sket en tredobling i antallet af børn og unge med diagnosen. Hele 4,5 % af børn og unge i aldersgruppen 10-24 har diagnosen i dag, men tallet fortæller ikke hele billedet. Antallet af drenge med diagnosen er nemlig væsentligt højere end antallet af piger, og forskningen peger på, at mange piger er underdiagnosticerede. Derfor kan der være et stort mørketal i antallet af børn og unge med diagnosen særligt hos piger – men også hos drenge.
De seneste år er der kommet et forstørret fokus på ADHD hos voksne, og det er der en god grund til. Internationale undersøgelser viser nemlig, at mellem 3 og 4 procent af voksne har ADHD. Dermed er diagnosen næsten lige så udbredt blandt voksne som blandt børn, og her kan der også være et stort mørketal. I alt har cirka 4% af danskerne ADHD, som er jævnt fordelt på kønnene. Dog er der er en tendens til, at kvinder får diagnosen væsentligt senere i livet.

Tegn og symptomer

I behandlingen hos en ADHD psykolog opdeles tegn og symptomer på ADHD oftest i følgende kategorier: Uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Der er dog forskel på, hvordan de tre kategorier påvirker børn og voksne. Igen er det vigtigt at understrege, at ADHD

Tegn og symptomer hos børn

Hos børn opdages tegnene på ADHD ofte i forbindelse med skolegangen. Her kan barnet have sværere ved at passe ind i de opstillede kasser i folkeskolen og dermed have svært ved at trives. Tendensen til uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet kan dog også påvirke barnet i hjemmet og i andre sociale sammenhænge.

Uopmærksomhed

De klassiske tegn på uopmærksomhed bliver oftest opdaget ved, at barnet har svært ved at fokusere på skoleopgaver og legeaktiviteter. Samtidig kan barnet have tendens til at miste fokus og være glemsom i dagligdagen. Barnet kan derfor udvikle en tilbageholdende indstilling til opgaver, der kræver koncentration såsom lektierne.

Hyperaktivitet

Børn med ADHD har tendens til en rastløshed, der gør det svært at sidde stille i længere tid. Samtidig kan barnet udvise en stor grad af fysisk og verbal aktivitet, som besværliggør stille aktiviteter.

Impulsivitet

Børn med diagnosen har tendens til at handle uden at tænke over konsekvenserne – eksempelvis ved at forstyrre. Hertil kan barnet have svært ved tålmodighed.

Tegn og symptomer hos voksne

Kernesymptomerne ved ADHD er de samme hos voksne, som de er hos børn. De kan dog manifestere sig noget anderledes i det voksne liv. Her kan de udspille sig mere subtilt, men diagnosen kan stadig have stor effekt på den voksnes daglige liv.

Uopmærksomhed

Hos voksne kan opmærksomhed være årsag til kronisk glemsomhed og hyppige fejl i arbejdet. Den voksne kan også opleve problemer med at holde fokus under møder eller længere samtaler.

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet er mere subtil hos voksne og cementerer sig oftest i en indre rastløshed og følelse af uro. Den voksne kan have behov for konstant aktivitet eller hyppige pauser fra stillesiddende aktiviteter. Følelsesmæssigt kan den voksne føle sig under et konstant pres.

Impulsivitet

Impulsivitet kan også være mere subtil hos voksne, der kan have tendens til at træffe hurtige beslutninger uden tilstrækkelig overvejelse. Dette kan føre til økonomiske eller personlige problemer i hverdagen.

Diagnosering hos ADHD psykolog

Diagnosticeringen af ADHD kræver en omfattende vurdering, som ofte involverer flere trin og forskellige fagfolk som egen læge og ADHD-psykolog. For børn er det vigtigt at indsamle oplysninger fra flere kilder, herunder forældre, lærere og andre voksne, der kender barnet godt. En lignende tilgang anvendes for voksne, hvor adfærd fra barndommen også vurderes. Diagnosticeringen indeholder som regel de følgende punkter

  • Klinisk interview: En ADHD-psykolog udfører en grundig samtale med personen og eventuelt familien for at indsamle en detaljeret viden om personens liv.
  • Spørgeskemaer og skalaer: ADHD-psykologer anvender standardiserede skalaer for at vurdere symptomer og deres grad.
  • Observationer: Endelig kan psykologen benytte observation af adfærd i forskellige sammenhænge.

Behandling med medicinering og ADHD terapi

Behandlingen af ADHD hos en ADHD psykolog er altid tilpasset til det enkelte individ. Den omfatter typisk en kombination af medicinering og ADHD terapi. Målet er oftest at reducere symptomer og forbedre funktionsevnen i dagligdagen.

Medicinering

I Danmark behandles ADHD oftest med stoffet ritalin, som kan reducere symptomerne. Ritalin indeholder det aktive stof amfetamin, som påvirker personer med ADHD væsentligt anderledes end personer uden diagnosen. Ritalin kan give individet mere ro og en forbedret koncentrationsevne, men kan også have ulemper som manglende appetit. En erfaren ADHD-psykolog kan også råde individet til alternative behandlingsmetoder med “ikke-stimulanser”.

ADHD-terapi

Medicinering bør ikke stå alene ved psykiske diagnoser, og derfor kombineres det oftest med forskellige former for ADHD terapi hos en ADHD psykolog. Nogle af disse metoder er:

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) som kan hjælpe med at udvikle strategier til at håndtere symptomer og forbedre organisatoriske færdigheder. Psykoedukation er uddannelse om ADHD for at hjælpe personer og deres familier med at forstå tilstanden bedre. Social færdighedstræning er specielt nyttig for børn for at forbedre sociale interaktioner. ADHD terapien skal tilpasses det enkelte individ, da der er store forskelle på, hvilken type terapi ADHD-patienten

Der er nogle vigtige overvejelser i, hvilket psykolog ADHD patienten vælger. Mange vil gerne behandles af en psykolog med stor erfaring inden for ADHD terapi. Hvis du gerne vil dykke endnu længere ned i emnet med en erfaren ADHD psykolog, så kan vi anbefale denne video. Her får du mere information om ADHD-terapi og en let tilgang til psykologens hjemmeside, hvor du kan finde endnu mere viden om diagnosen.

You may also like...