Varda Jobservice: LEAN On Ledelse

varda jobservice

Ifølge Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice er LEAN og resultaterne af LEAN et spørgsmål om forbilledlig og engageret ledelse.

Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice arbejder til dagligt med at rådgive om LEAN og ledelse, så de ved en del om LEAN i teori såvel som praksis.

Varda Jobservice ser LEAN som et ledelsesredskab

Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice mener, at LEAN først og fremmest er et ledelsesredskab til effektivisering, men det misforstår mange danske virksomheder, når de bruger LEAN. Mange danske virksomheder tror fejlagtigt, at LEAN skal bruges til fyringsrunder og at skære ned på antallet af medarbejdere i virksomhederne. LEAN er et ledelsesredskab, som skal gøre arbejdsgangene bedre og nemmere, ikke minimere antallet af kolleger og medarbejdere, siger Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice.

Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice mener med andre ord, at danske virksomheder i høj grad bruger LEAN, fordi de gerne vil gøre produktionen mere effektiv. Målet med deres brug af LEAN er at gøre arbejdet så enkelt som muligt, så hurtigt som mulig og så billigt som muligt. Mange ledere er ifølge Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice naive i deres tilgang til LEAN. De tror, at LEAN er en hurtig universalløsning på alle problemer, og at LEAN meget nemt og uden egentligt engagement fra ledelsens side både vil gøre arbejdet billigere og mere effektivt. Ledelsen behandler tit LEAN som et overfladefænomen og bliver samtidig tit overraskede over, at LEAN ikke fungerer for dem. Ifølge Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice er det ikke noget at sige til, at LEAN ikke fungerer, når ledelsen ikke engagerer sig. Ledelsen har ansvaret for at LEAN bliver indført, og LEAN kan ikke reduceres til overfladiske filosofiske japanske ledelsesprincipper. LEAN skal indføres på alle niveauer i organisationen for at det kan lykkes.

Ifølge Emil Raun Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice er LEAN en kulturforandringsproces, og ledelsen har et særligt og overordnet ansvar for, at omstillingen lykkes. LEAN kræver tydelig kommunikation og forenklingsproces af arbejdet, og Ledelsen skal virkelig gå forrest og ikke bare kommunikere de nye måder og principper ud til alle i virksomheden, men de skal selv undervise medarbejderne i LEAN. Ifølge Emil Raun Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice er det ledelsens opgave at motivere medarbejderne til at deltage og bidrage og at gøre det klart, at målet ikke er at spare, fyre og få arbejderne til at løbe langt stærkere end før, men en gavnlig forenkling af arbejdet, der gavner alle i virksomheden.

LEAN afhænger af ledelse, ledelse og mere ledelse

Som leder bør man være en synlig og en stærk kommunikatør, hvis man går i gang med den store kulturændring, som LEAN i virkeligheden er. Det kræver i den grad, at du som leder får skabt det store overblik over virksomheden, dens kerneydelser og hele work flow samt produktionen, siger Emil Raun og Jens Mygind Petersen fra Varda Jobservice. LEAN drejer sig om at spørge, hvordan vi alle i fællesskab gør vores arbejde bedre, at kortlægge problemerne, finde bedre løsninger og opnå en bedre fordeling af kræfterne i dagligdagen på jobbet.

Lederen må ifølge Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice være fleksibel, rummelig og klar til at lave de fornødne ændringer – også selv om det kan gøre ondt.  Alle skal med i kulturændringen, og som i alle projekter, er der mange, som vil opleve det som en trussel og noget farligt, fordi de ikke har prøvet det før og nu skal til at forandre måden, de altid har gjort tingene på.

Ifølge Emil Raun Jens Mygind Bertelsen kan LEAN hverken betale sig for en virksomhed eller lykkes medmindre alle medarbejderne forstår, hvad de skal gøre og hvordan det kan gøre deres arbejde enklere og få dem til at spare kræfter og undgå at spilde sin tid på opgaver, som ikke er vigtige for målene. Ifølge Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice skal målene være krystalklare for alle fra starten. Og det er lederen, som har ansvaret og rollen som den, der skal overbevise alle om vigtigheden af LEAN og hvad virksomheden vil bruge det til. Ifølge Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice skal det være tydeligt fra dag et, hvordan LEAN kan gavne alle medarbejderne. De skal vide, at det ikke er en spareøvelse, men en helhjertet indsats for at gøre arbejdslivet enklere, bedre og nemmere for dem. Effektiv og vellykket LEAN betyder i praksis ”Lean on ledelse”.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *