Studido: Sådan forbedrer du din indlæring med disse 3 studieteknikker

Dette blogindlæg er et uddrag fra E-bogen ”Studieteknikker der virker!” udarbejdet af studido.com. ”Læren om læren” er måske den mest fundamentale vigtighed, og også en vigtighed som underkendes. Dét, at vide hvordan man lærer bedst, er nøglen til effektiv læring og dermed en frugtbar skolegang, mener Studido.

Tænker du efter, vil du bemærke, at de benævnte punkter pudsigt nok formentligt benyttes af din eller dit barns undervisere. Disse tips er således ikke en hemmelig opskrift på studieteknik, men ikke desto mindre er det en fordel at blive bevidst om hvordan man kan blive mere effektiv i selvstudiet (når der laves lektier hjemme og des lignende). Studido hjælper børn og unge med at få en god og udbytterig skolegang.

Studidos første råd: Læs højt.

Der er 50% større chance for at huske noget, du enten har læst højt for dig selv eller andre, end sandsynligheden for at huske noget du læser inde i hovedet. Når vi læser en tekst højt, danner vi auditive links, en slags lydbilleder, i vores hukommelse, som huskes lettere end visuelle links fra en tekst gør. Derfor anbefaler Studido at du læser højt og gentager svære sætninger.

Hvorfor?

Studido - læs højt
Studido – læs højt

Denne teknik er for dig, der har problemer med efterfølgende at huske det, du læser og ønsker værktøjer til at optimere din hukommelse og dermed din studieeffektivitet. Studido har selv stor succes med denne metode.

Øvelse:

Alliér dig med en ven eller et familiemedlem og læs højt af dit emne. Er der ikke nogen i nærheden af dig, kan oplæsning for dig selv også godt virke. Selve øvelsen i at få ordene fra hjernen til munden vil bidrage til bedre erindring, og sandsynligheden for at du husker det efterfølgende bliver langt højere.

Studidos andet råd: Læs intensivt i korte perioder af 25 min.

At læse intensivt i kort tid uden forstyrrelser, men med hyppige korte pauser, er med til at holde din hjerne skarp og fokuseret. De 25 minutter er ca. den tidsramme vi mennesker kan koncentrere os om en konkret opgave, før hjernen trænger til en mindre pause. Det bliver lettere at holde fokus og holde forstyrrelser ude, når der er afsat en overskuelig tidsramme, hvor det kun er læsningen, der er i fokus. På denne måde er det lettere at glemme forstyrrelser og lysten til overspringshandlinger indtil den planlagte pause. Det er en metode, Studido anbefaler mange børn og unge.

 

Hvorfor?

Denne teknik er en fordel for dig, der har problemer med at holde forstyrrelser ude, holde koncentrationen oppe og undgå overspringshandlinger når du læser. Men! Den kræver øvelse, fortæller Studido.

Studido - læs intensivt
Studido – læs intensivt

Øvelse:

Sæt et stopur til 25 minutter og læs intensivt uden forstyrrelser i de 25 minutter. Hold derefter en pause på 3-5 minutter. Fortsæt til du har læst effektivt i 4×25 minutter og hold derefter en længere pause på 15-30 minutter. Notér hver gang du har gennemført et læseinterval af 4×25 minutter og fortsæt, indtil du har opnået dit mål for læsningen.

Studidos tredje råd: Læs flere ord af gangen.

Vi fokuserer mindre, når øjet er i konstant bevægelse og læser hvert enkelt ord, end når øjet er i ro, og læser en hel sætning af gangen. Derfor kan det være en fordel at øve sig i at læse flere ord af gangen og dermed holde øjet mere i ro for at kunne øge koncentrationen, og ikke mindst læsehastigheden. Studido vurderer, at dette er en af de mere avancerede øvelser, hvorfor du skal prøve den flere gange før, du får succes.

 

Hvorfor?

Denne teknik er ideel for dig, der ønsker at optimere din læsehastighed og dermed læse mere effektivt.

Øvelse:

For at opnå en mere effektiv læsning, så skal du øve dig i at udnytte øjets spændevidde. Træn øjet til at spænde over flere ord på en gang og undgå at bevæge øjet for meget hen over teksten. Dette vil skabe et roligt blik, og du opnår dermed større koncentration. Du vil opleve, at du over tid kan læse flere og flere ord i minuttet, og på den måde optimeres din læsehastighed.

Studido har som mål at gøre leg og læring til alle børns hverdag.

You may also like...